Lær deg Business Intelligence & Big DataKursarrangør: CGI Norge AS
Sted: Radisson Blu Plaza Hotel
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Sonja Henies plass 3, 0134 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 14.900

Vi tilbyr kurs i Business Intelligence & Big Data. Øk din kunnskap og innsikt - sett av 2 dager for å sikre din fremtidige kompetanse - meld deg på kurs i dag!

Uansett bakgrunn og fagområde er dette allmennkunnskap fremtiden kommer til å kreve av deg:
• Lær å bruke BI og Analytics for styrket kontroll, måling og læring
• Styrk samarbeidet mellom organisasjonen og IT-avdelingen med et felles språk
• Arbeide mer spisset og analytisk for å genere virksomhetsverdi
• Gjøre bedre prediktive analyser - hva kan komme til å skje i fremtiden
• Forstå mer av fremtidige utfall og utfordringer
• Differensiere og segmentere kunder, produkter og tjenester
• La dataene fortelle deg - hvordan man bør effektivisere, automatisere og integrere ulike deler av virksomheten

Kampen om å overleve det teknologiske skiftet er hardere enn noen gang. På dette kurset lærer du å strukturere og analysere informasjon, slik at du kan ta bedre beslutninger og spisse kommunikasjonen med kundene. Få felles forståelse og språk for teknologien, slik at alle i bedriften jobber bedre sammen.

Teknologi og IT driver fremtidens trender og utvikling. Teknologisk lederkompetanse er nødvendig for å styre et selskap inn i fremtiden. BI og Big Data er ikke lenger konsentrert hos IT-personell eller i IT-avdelingen. Ledere, styrer og øvrige medarbeidere må også ha analytisk forståelse for å kunne anvende eksisterende informasjon for å øke selskapers konkurranseevne.

Business Intelligence kan beskrives som «de ulike verktøyene, teknologien og de nødvendige prosessene som er avgjørende for å omdanne data til informasjon, og informasjon inn til kunnskap som driver de ulike forretningsaktivitetene og optimaliserer virksomhetens prestasjoner»


Dette kurset er skreddersydd for deg som er beslutningstaker, leder, mellomleder, styremedlem, eller taktisk nøkkelperson for nye og smartere løsninger i din virksomhet, og gir deg økt:

Forretningskompetanse:
• Dybdekunnskap og forståelse for ulike forretningsområders potensiale, prosesser, dynamikk og ansvar.

Visualiseringskompetanse:
• En garantert forståelse og minimumskompetanse til å håndtere visualiseringsverktøy, samt hente ut relevant informasjon til forretningsmessig analyse.

Analysekompetanse:
• Evne til å gjøre statistiske analyser for å tolke og forstå tallene i en forretningsmessig kontekst, samt hvordan du tilrettelegger for bedre beslutningstaking.

Ved å ta dette 2-dagers kurset får du bedre forutsetninger og økt kompetanse for å forbedre virksomhetens prestasjoner med forretningsutvikling og innovasjon.


Digitalisering og selvbetjening skaper et hav av muligheter for utvinning av informasjon. Du får grunnleggende innføring i avgjørende verktøy og metoder, samt kunnskapen til å ta i bruk teknologien for fremtiden! Gled deg til nyttige tips og råd som gjør arbeidet med avansert analyse og Big Data til en lek!

Målgruppe for kurset

Kurset er skreddersydd for deg som er beslutningstaker, leder, mellomleder, styremedlem, eller taktisk nøkkelperson for nye og smartere løsninger i din virksomhet.