La oss jobbe bedre sammen - samarbeid og læringsledelse



Kursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 timer
Pris: 1.890

I dette kurset får du med deg nyttige tips og øvelser du kan ta med tilbake til din egen arbeidshverdag, enten du jobber som lærer eller leder på en skole eller i annen utdanningsvirksomhet.

Deler og helhet:
Hvordan kan vi jobbe bedre sammen? Hvordan utnytte ressursene effektivt og bygge på hverandres styrker? Elevenes læring skal stå i sentrum for arbeidet. Noen ganger opplever vi at virksomhetens møtekultur, informasjonsflyt og samarbeidsånd står i konflikt med dette idealet. Kursets første del handler om å se sammenheng mellom de mange detaljene i hverdagen og de overordnede utfordringene i virksomheten. Hvordan skape gode møter, sette tydelige mål og lage et klima for utviklende samarbeid?

Kulturbygging:
Hvordan kan vi sette den menneskelige faktoren i lærende organisasjoner i sentrum for utviklingen? Hvordan finne og dyrke koblingen mellom indre motivasjon, trivsel og gode resultater? Vi tar tak i de store, overordnede spørsmålene og de hverdagslige, praktiske utfordringene. Hvordan jobbe med verdier og holdninger i kollegiet? Hvordan utvikle felles språk og virkelighetsforståelse? Hva vil et oppdatert syn på ledelse ha å si for måten vi organiserer virksomheten på? Hva innebærer det å dyrke en kultur for læring?

Kursholder: Jørgen Moltubak

Jørgen Moltubak jobber som lærer i videregående skole og har tidligere erfaring fra ungdomstrinnet. Han er forfatter av bøkene Gnistrende undervisning - håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign (2015), Gnistrende samarbeid - håndbok i skoleutvikling for lærere (2016) og Fortellermagi - kunsten å bruke fortellinger i formidling (2017). Han er også programleder for podcasten Rekk opp hånda. Jørgen har lang erfaring som formidler og kursholder i tema som skoleutvikling og klasseledelse, og han får gnistrende gode tilbakemeldinger. I tillegg til stort engasjement for skole og skoleutvikling, brenner han for improvisasjonsteater og kajakkpadling.

Målgruppe for kurset

Dette kurset retter seg mot lærere, ledere og utviklingsgrupper på skoler og i andre lærende organisasjoner.