LO-skolen - modul samfunnKursarrangør: AOF Norge
Sted: Sørmarka, Siggerud
          Akershus, Ski
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 13:00
Varighet: 74 timer
Neste kurs: 12.10.2020 | Vis alle kursdatoer

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:
• Arbeidsliv
• Læring
• Organisasjon og ledelse
• Samfunn
• Solidaritet

Modul Samfunn skal bidra til å gi tillitsvalgte innsikt i arbeiderbevegelsens bidrag til samfunnsutviklingen spesielt og kunnskaper om det norske samfunnet generelt ut i fra et sosialt, økonomisk, politisk og kulturelt perspektiv. Samtidig skal kurset være en bidragsyter til å styrke fagbevegelsens bevissthet omkring arbeiderbevegelse og ideologi.

Målgruppe for kurset:
Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering