LO-skolen - modul arbeidslivKursarrangør: AOF Norge
Sted: Sørmarka, Siggerud
          Akershus, Ski
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 11:30 - 13:00
Varighet: 80 timer
Neste kurs: 29.09.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i LO-skolen - modul arbeidsliv. LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

Innhold:
LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør. Modul Arbeidsliv inneholder bedriftsøkonomi, arbeidsmiljø og arbeidsrett. Modulen skal gi grunnleggende kunnskap i bedriftsøkonomisk teori og bruk av bedriftsøkonomiske analysemetoder. Deltakerne får også en helhetlig kunnskap i arbeidsrett, slik at de skal kunne lage en oversiktlig framstilling av rettslige konflikter, identifisere krav og påstander som gjøres gjeldende, og hvilket rettslig grunnlag de bygger på. De skal kunne finne relevante bestemmelser, og begrunne standpunkt i konkrete saker. Modulen utgjør modul 1 i den videregående arbeidsrettslinja, og kvalifiserer for opptak til denne.

For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 av følgende moduler:
• Arbeidsliv
• Læring
• Organisasjon og ledelse
• Samfunn
• Solidaritet

Målgruppe for kurset:
Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Kursmateriell:
AOF søker forbund om finansiering av kursavgiften.