LO-skolen - modul LæringKursarrangør: AOF Norge
Sted: Sørmarka
          Akershus, Ski
Kursadresse: Enebakkveien 625, 1404 Siggerud (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 13:00
Varighet: 72 timer

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud skal tillitsvalgte få muligheter til fordypning utover grunnskoleringen.

LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør. For å oppnå LO-skolenålen skal man ha gjennomført minst 4 moduler.

LO-skolen består av følgende moduler:
• Arbeidsliv
• Læring
• Organisasjon
• Samfunn
• Solidaritet

Modul Læring har til hensikt å utvikle den pedagogiske kvaliteten i fagbevegelsen. Læring er tradisjonelt forbundet med kursvirksomhet. Denne modulen skal behandle dette, men i tillegg undersøke hvordan læring og utvikling skjer i fagbevegelsen. Den pedagogiske grunnopplæringen skal gi deltakerne mulighet til å utforske filosofiske, sosiokulturelle og psykologiske tilnærminger til læringsprosesser.

Varighet: 8 dager (2 samlinger) + hjemmearbeid

Målgruppe for kurset

Medlemmer og tillitsvalgte som har fullført grunnskolering

Kursmateriell

AOF søker forbund om finansiering av kursavgiften.