Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis/Coastal Navigation for PECKursarrangør: NTNU Ocean Training AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Varighet: 5 dager
Pris: 24000
Neste kurs: 02.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Lospliktforskriften gjeldende fra 1. januar 2011 åpnet for kadettfarledsbevis. Denne ordningen bygger på at ordinært farledsbevis kan oppnås etter systematisk opplæring ombord uavhengig av fastsatt krav til seilingstid på kysten (Realkompetanse i stedet for fartstid)

Kurset er godkjent av Kystverket, og det har vært kjørt som et valgfag for 3-års studentene ved NTNU Ålesund. Etter kurset vil du oppfylle krav 1 i Lospliktforskriften §18 for å kunne søke Kystverket om Kadettfarledsbevis. Kurset bygger på Kystverkets modellkurs “Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis”

Emneoversikt
Kart og kartforståelse
Bruk av ECDIS i kystfarvann
Radarens begrensninger og muligheter ved kystseilas
Farvannslære og oppmerking på norskekysten
Skipsbevegelser i begrenset farvann, inkludert dGPS
Regelverk
Manøverteori og kystseilasteknikker
Seilasplanlegging og samarbeid
Simulatorøvelser i grupper og en for en

Forkunnskaper
Navigasjonskunnskaper som minimum tilfredsstiller krav til D4

Etter kurset vil du
Oppfylle krav 1 i Lospliktforskriften §18 for å kunne søke Kystverket om Kadettfarledsbevis. Kurset bygger på Kystverkets modellkurs “Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis”

Eksaminering
Eksamen består av en teoretisk del og en praktisk eksamen på simulator. For å gå opp til eksamen må kandidaten ha deltatt på hele kurset.

Målgruppe for kurset

Navigatører