Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du vil
Varighet: 3 timer
Pris: 2.500

Kurset «Kvalitetskontroll av revisor – unngå merknader» tar for seg sentrale punkter en oppdragansvarlig revisor må være klar over. Det gjelder både punkter knyttet til kvalitetskontrollen for 2016 og det som blir fokus fremover.

Kvalitetskontrollen
Det er Finanstilsynet som har ansvaret for tilsynet med revisorer, og et slikt tilsyn innebærer en kvalitetskontroll av at revisor ivaretar sin uavhengighet, og utfører arbeidet i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk.

Les mer hos Finanstilsynet

Hvis Finanstilsynet finner at feilene og manglene er alvorlige, kan en revisor risikere at godkjenningen som revisor kalles tilbake. Dette er også noe som vil bli offentliggjort hos Finanstilsynet.

Praktiske tips
Knut Sveen, som har bred erfaring med revisjon av små og mellomstore bedrifter, gir deg nyttige og praktiske tips som gjør deg som oppdragsansvarlig revisor i stand til å unngå merknader og/eller kritikk ved en kvalitetskontroll gjennom god revisjonskvalitet.

Kurset er i første rekke rettet mot oppdragsansvarlige revisorer i små og mellomstore revisjonsvirksomheter.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: