Kvalitet i SFO - digital SFO - festivalKursarrangør: Nettverket! for SFO
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: 1. dag starter konferansen kl 0845 - 1430 Dag to åpner kl 0830 og avsluttes kl 1145)
Varighet: 2 dager
Pris: 1.500/700

Som medlem i Nettverket! for SFO kan du delta på Kvalitet i SFO - digital SFO - festival

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Konferanseleder: Terje Wiik

Målgrupper
SFO/AKS-ansatte, SFO/ AKS-ledere, baseledere, rektorer/avdelingsledere, lærere/førskolelærere i småskolen, spes.ped-engasjerte samt veiledere på kommunalt nivå.

Sendingen styres fra studioet vårt i Kristiansund, og kan streames på www.sfonett.no
Diverse:
Digital konferanse betyr ingen reisekostnader. Lag deres egen konferansestemning. I programmet er det lagt inn tid til pauser og lunsj. Slik kan dere lokalt fylle dagen med sosialt samvær innenfor gjeldende smittevernsregler sammen med kollegaer eller ledere i ditt nettverk.

Pris inkluderer tilgang til alle foredrag under konferansen, tilgang til workshops og alle aktiviteter som arrangeres under den digitale konferansen. Hovedpåmelder vil motta link til dokumentasjon, videoer av foredrag som deles og opplegg for etterarbeid/ personalmøter til flere av foredragene.