Kvalitet - NS INSTA 800:2018 (nivå 3) - nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.900

Kvalitetssystemet NS-INSTA 800:2018 er en standard for fastlegging og vurdering av rengjøringskvalitet. Kunder, leverandører og brukere av rom der INSTA 800 anvendes har forskjellige behov når det gjelder kunnskap og kompetanse om standarden, basert på hvilken posisjon personen har i organisasjonen.

Innhold:
Det er i standarden anbefalt og beskrevet fire kunnskapsnivåer, hvor dette kurset tilsvarer kunnskapsnivå 3. Kunnskapsnivå 3 omfatter grundig kunnskap om innholdet i punkt 1-5 i NS INSTA om visuell kontroll, og kunnskap om instrumentelle målemetoder gitt i tillegg D. I tillegg til dette omfatter kunnskapsnivå 3 grundig kunnskap om de statistiske vilkårene for måling av kvalitet (punkt 6 - 8).

Dette kunnskapsnivået er beregnet på personer som utfører kontroller, for eksempel arbeidsledere, inspektører og andre som er ansvarlige for kvalitetsbedømmelser. Vi tilbyr også INSTA 800 nettkurs som er tilrettelagt spesielt for renholdere, tilsvarende kunnskapsnivå 2. Kunder kan rimeligvis kreve at en leverandør av renholdstjenester kan dokumentere at medarbeidere på forskjellige nivå i organisasjonen innehar nødvendig kompetanse i bruken av standarden.

I standardens normative tillegg B heter det at kunnskap om standarden kan tilegnes ved selvstudium eller gjennom kursdeltagelse, men kunnskapsnivå 3 og 4 kan kun oppnås ved kursdeltagelse eller ved grundig selvstudium. Kunnskapen skal vedlikeholdes ved praktisk bruk eller ved tilleggskurs, og kan dokumenteres ved diplom/kurssertifikat utstedt av tredjepart. Nettkurset kan også kombineres med vårt INSTA 800 dagskurs, hvor vi gjennomgår standarden med fokus på gjennomføring av kontroller og praktiske øvelser. Samlet tilsvarer da omfanget av dette programmet et 3-dagers kurs.

Program:

Leksjon 1 - Hvorfor renhold:
• Historikk
• Behov for rengjøring
• Forebyggende helsearbeid
• Dårlig innemiljø
• Ivaretagelse av verdier

Leksjon 2 - Kvalitet:
• Hva er kvalitet
• Renholdskvalitet
• Kvalitetssikring
• Service

Leksjon 3 - NS INSTA 800:2018:
• Introduksjon til standarden
• Uttrykk og definisjoner
• Profiler og kvalitetsnivå
• Prinsipp for visuell kontroll
• Objektive målinger
• Bedømmelse av kvalitet
• Godkjenning
• Rapportering, håndbok

Leksjon 4 - Praktisk bruk:
• Renholders ansvarsoppgaver
• Valg av rengjøringsmetoder
• Utstyr for renhold
• Arbeidsteknikk
• Arbeidsvaner
• Et godt arbeidsmiljø

Eksamen / sertifisering:
Etter at kurset er avsluttet vil deltageren motta sitt kompetansebevis pr post.