Kvalitet - NS INSTA 800, for renholdere nivå 2 - nettkursKursarrangør: cleaning.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 2.600

NS INSTA 800 er en standard som benyttes for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet. Nettkurset tilsvarer standardens definisjon av kunnskapsnivå 2, beskrevet i normativt tillegg B.2.2. Du får kunnskap om viktige begreper og definisjoner i standarden, og den praktiske betydningen av dem.

Innhold:
Kurset består av en hovedtekst, fordelt på fire leksjoner med aktuelle temaer knyttet til betydningen av kvalitetsmessig utført renhold. Når du går igjennom teksten vil du også finne lenker, bilder, filmer og henvisninger til fordypningstekst. Ved avslutning av den enkelte leksjon svarer du på en quiz som er knyttet til teksten du har studert.

Kursprogram:
• Leksjon 1 - Hvorfor renhold
• Leksjon 2 - Kvalitet
• Leksjon 3 - Standarden NS INSTA 800
• Leksjon 4 - Praktisk bruk av NS INSTA 800

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet for renholdere som skal benytte standarden i sitt arbeid, ved å følge prinsipper knyttet til behovsvurdert renhold med kvalitetsmål.

Eksamen / sertifisering

Når du har gjennomført hele kurset sendes en melding til oss, og du vil i løpet av noen dager motta ditt kurssertifikat i posten.