Kurs om tvang og makt i skolenKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Hordaland, Bergen
Hordaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 1.900

Vi tilbyr kurs om tvang og makt i skolen. En praksisnært kurs som skal gi deltakerne økt kunnskap om lovverket, samt for forebygging av tvang og makt.

Kursinnhold:
Tvang og makt i skolen. Målsettingen er å gi deltakerne økt kunnskap om lovverket og tiltak for forebygging av tvang og makt.

Lovverket:
Kursene starter med en gjennomgang av gjeldene lover, forskrifter og veiledere. For skolene vil det si Menneskerettigheter og FNs barnekonvensjon, Straffeloven, Opplæringsloven, Barneloven og Arbeidsmiljøloven.

Tvang og makt:
Hva er tvang og makt, og hva er det ikke?
Kurset tar utgangspunkt i forarbeidene og gjeldende forskrifter til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 i tillegg til de ovennevnte lover. Det man gjør skal være juridisk, etisk og faglig forsvarlig. Hvordan bli god på utøvelse av skjønn i det daglige arbeidet med elevene. Praktiske eksempler gjerne fra deltagernes egne erfaringer.

Hva er selvbestemmelse:
Har alle reell mulighet for selvbestemmelse? Hvordan kan de ansatte hjelpe elevene i utviklingen av reell selvbestemmelse. Eksempler og diskusjoner.

Forebygging:
Gjennomgang av ulike forebyggende tiltak for å unngå bruk av tvang og makt. Kartlegging av elevene, holdninger hos personalet, kommunikasjon, struktur og sosiale ferdigheter.

Praksisnært:
Kurset er praksisnært. Lover og teori belyses ved hjelp av mange eksempler og case fra skolehverdagen for elever og lærere/miljøarbeidere.

Målgruppe for kurset

Alle som i utgangspunktet arbeider med problemstillingene i skolen- både de som har ansvaret for rutinene, og de som arbeider praktisk med elever.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer ikke obligatorisk dagpakke

Uttalelser

Silje var svært engasjert, og benytter gode eksempler. Tydelig at hun hadde erfaringer her selv. Et av de beste kursene jeg har deltatt på:-).

Tydelig, imøtekommende, interessant. Kursholder viser også at hun har mye erfaring og kan dermed se de situasjonene du FAKTISK står i.

Flott fremføring! Nede på jorda, gode eksempler. Flink å presentere!