Kurs i energiledelse iht. ISO 50001 - bedriftsinterntKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i energiledelse iht. ISO 50001 for bedrifter. Kurset skal gi deltakerne kjennskap til de prinsippene, begrepene og kravene som standarden for energiledelse, ISO 50001:2011 bygger på.

Innhold:
Vi vil vektlegge viktigheten av samspillet med i organisasjonen og bruken av ny teknologi, og på hvordan dette kan bidra til å reduserer energikostnadene for en bedrift, skape inntekt fra overskuddsenergi, skape bedre flyt i prosessene og bidra til et bedre omdømme for virksomheten. Kurset skal gi en forståelse av sammenhengen mellom energiledelse og energieffektivisering. Kurset legger stor vekt på dialog og aktivitet.

Kurset vil vektlegge:
• Hva er et energiledelsessystem
• Hvilke prinsipper er viktige for energiledelse
• Hvordan bygge opp en systematikk som skaper forbedring i energiprestasjonen
• Hva skal vi fokusere på for å best mulig effekt av energiledelsessystemet
• Hva må på plass for å bli sertifisert etter ISO 50001:2011
• Hvordan passer et energiledelsessystem sammen med ledelsessystem ihht ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og internkontrollforskriften

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer personer som skal være med på å løfte energiledelsesarbeidet i sin virksomhet. Kurset bygger på kravene i ISO 50001 og gir en innsikt i hensikten bak kravene i standarden og hvordan et energiledelsessystem bygges opp på en effektiv måte.