Kurs i barnehager - Den gode kontaktenKursarrangør: Ekte
Sted: Vi kommer til deres barnehage
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Varighet: 2 timer

"Den gode kontakten" er et foredrag for foreldre og barnehagepersonell. Vårt fokus er på barnets tilknytning og hvordan voksne på en god måte kan møte barnet når det har vanskelige følelser. EKTE kommer gjerne til din barnehage

Vi tar opp temaer som:

- Hvordan hjelpe barnet når det utforsker
- Hva hindrer oss i å møte barnets behov
- Bli kjent med de fire ulike stilene vi ofte møter barna med
- Hvordan bygge emosjonell kompetanse hos barn

EKTE kommer gjerne til deres barnehage når dere skal ha planleggingsdag, foreldremøte eller personalmøte. Foredraget består av undervisning, filmklipp og små summeoppgaver der vi hjelper deres ansatte og/eller foreldre å reflektere over hvordan møte barnet emosjonelt.

Varighet på foredrag: 2 timer

Ta kontakt med oss ved interesse eller konkrete ønsker for innhold.