Kurs i Rådgiverkontrakter - NS 8401 og NS 8402 - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, I deres lokaler eller vi kan ordne med kurslokaler
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Formålet med kurset er å gi en detaljert oversikt over innholdet i NS 8401 og NS 8402, slik at du blir kjent med de rettigheter og plikter som standardene legger på aktørene.

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, er to av de sentrale rådgiverkontraktene i den norske bygge- og anleggsbransjen.Dette kurset er en kombinasjon av forelesning og oppgaver, med stor vekt på praktiske problemstillinger som gir deg innføring i to viktige standarder.


Følgende temaer er sentrale:
• Når skal NS 8401 og NS 8402 brukes
• Organisering
• Den prosjekterendes / rådgiverens plikter
• Endringer
• Fristforlengelse og forsering
• Prosjekterings-/ rådgivningsfei


Kursholder: Jørgen Aardalsbakke er senioradvokat i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling, der han blant annet jobber med entrepriserett, rådgivningskontrakter og offentlige anskaffelser. Tidligere har han jobbet som seniorrådgiver i Statens vegvesen Vegdirektoratet, med blant annet fagansvar innenfor kontrakts-/entrepriserett og offentlige anskaffelser. Han har videre vært medlem av lovutvalg om håndhevelsessystemet i regelverket om offentlige anskaffelser (Håndhevelsesutvalget) og er en erfaren kurs- og foredragsholder innen offentlige anskaffelser og entrepriserett.


Målgruppe for kurset:
Hvem er kurset for?
Kurset er relevant for alle som bruker standardene i sitt arbeid, enten de er arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, private og offentlige byggherrer eller har annen bakgrunn.


Kursmateriell:
Kursavgift inkluderer kursunderlag.


Eksamen/sertifisering:
Det er ingen sertifisering i forbindelse med dette kurset.