Kurs i NS 8415 - Underentreprise - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Tas kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Når skal NS 8415 brukes? Hva er forholdet mellom NS 8405 og NS 8415? Få svarene på dette, samt en gjennomgang av standarden som vil gi deg god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden pålegger de ulike aktører i et totalentrepriseprosjekt.

Kursbeskrivelse:
Kurset omhandler underentreprisestandarden NS 8415, som gjelder kontrakter hvor ansvaret for prosjektering i det vesentlige ligger hos andre enn underentreprenør. Kurset er en kombinasjon av forelesning og gjennomgang av sentrale deler av standarden, samt relevante oppgaver og eksempler. Det blir lagt vekt på praktiske problemstillinger og det vil også bli anledning til å stille spørsmål. Vi går gjennom de mest sentrale bestemmelsene i NS 8415, med vekt på de viktigste problemområdene.

Følgende temaer er sentrale:
• Når skal NS 8415 brukes
• Forholdet mellom NS 8405 og NS 8415
• Kontraktforståelse og «Back-to-back»
• Underentreprenørens ansvar og risiko
• Hovedentreprenørens medvirkningsplikt
• Varslingsregimet
• Fremdrift, samordning og krav på fristforlengelse
• Endringshåndtering og vederlagsjustering
• Overtakelse og sluttoppgjør

Mål for kurset:
Etter kurset skal du ha fått en detaljert oversikt de mest sentrale bestemmelsene og problemområdene i NS 8415, og du vil sitte igjen med god kjennskap til de rettigheter og plikter som standarden legger på de ulike aktørene i et totalentrepriseprosjekt.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er relevant for deg som bruker standarden i ditt arbeid, enten du er entreprenør, privat eller offentlig byggherre, arkitekt, rådgivende ingeniør eller har annen bakgrunn.

Vis flere tilsvarende kurs: