Kurs i NS 8407 Totalentreprise (2 dager) - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Standard Online tilbyr nå et spennende todagers fordypningskurs i totalentrepriser basert på NS 8407. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. Dette gir deg som benytter totalentrepriser i det daglige en ekstra grundig gjennomgang av standarden for totalentrepriser.

Kursbeskrivelse:
Vår erfarne kursholder vil gjennomgå alle sentrale deler av standarden, og belyse bruken av denne ved en rekke eksempler fra praksis og domstolene.

Sentrale temaer er:
• Totalentrepriser i praksis
• Kontraktsdokumenter
• Samarbeidet mellom byggherren og totalentreprenøren - partenes representanter, byggherrens rådgivere, byggherremøter, varsling.
• Tiltransport av rådgivere og sideentreprenører
• Risiko for byggherrens prosjekteringsmateriale - muligheten for overføring av risikoen til totalentreprenøren
• Risiko for grunnforhold - muligheten for overføring av risikoen til totalentreprenøren
• Krav til kontraktsgjenstanden, krav til prosjektering og utførelse
• Endringsarbeider - når foreligger det endringer i en totalentreprise?
• Vederlag og betaling
• Fremdrift - planlegging og rapportering
• Entreprenørens krav på fristforlengelse
• Entreprenørens krav på vederlagsjustering som følge av byggherrens forhold
• Særlig om entreprenørens krav på vederlagsjustering for plunder og heft, og økte riggutgifter
• Overtakelse og sluttoppgjør
• Mangler - reklamasjon, utbedring

Mål for kurset:
Formålet med kurset er at du skal få inngående forståelse for kontraktsreguleringen som gjelder for totalentrepriser. Dette setter deg i stand til å håndtere kontraktsforløpet på en god måte, med ivaretakelse av rettigheter og plikter, om du er byggherre, rådgiver eller totalentreprenør. God kontraktsforståelse viser seg å bli stadig viktigere, som følge av en økt profesjonalisering hos både byggherrer og entreprenører - og deres rådgivere.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset er relevant for alle som bruker totalentreprisestandarden i sitt arbeid, enten de er entreprenører, private eller offentlige byggherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, juridiske rådgivere.

Vis flere tilsvarende kurs: