Kurs i NS 8405 og NS 8406 - Grunnkurs - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr grunnkurs i NS 8405 og NS 8406 for bedrifter. NS 8405 og NS 8406 er de mest sentrale kontraktstandardene for utførelsesentrepriser innenfor bygg og anlegg i Norge.

Innhold:
Dette todagers grunnkurset gir deg en grunnleggende gjennomgang av standardene, hvordan de er bygget opp og hvordan de skal brukes. Grunnkurset gir deg også en grundig presentasjon av sentrale bestemmelser, med eksempler på situasjoner hvor bestemmelsene skal brukes. Det legges opp til bruk av oppgaver og diskusjoner om problemstillinger som er vanlige i et bygge- eller anleggsprosjekt.

Etter kurset vil du ha fått en grunnleggende forståelse for bruken av NS 8405 og NS 8406, samt inngående kunnskap om bestemmelsene som er mest aktuelle i et bygge- eller anleggsprosjekt. Kurset legger størst vekt på NS 8405, men sentrale forskjeller i NS 8406 vil bli presentert.

Følgende temaer er sentrale:
• Presentasjon av ulike entreprisemodeller
• Bruk av de forskjellige standardkontraktene
• Oppbygging og forståelse av entreprisekontrakter
• Regler for varsling
• Entreprenørens ansvar og risiko
• Byggherrens ansvar og risiko
• Fremdriftsplanlegging, samordning og krav til fristforlengelse
• Endringshåndtering og vederlagsjustering
• Overtakelse og sluttoppgjør
• Ansvar for skade og mangler
• Sentrale frister i kontraktene


Kursholder: Harald Sjaastad

Harald Sjaastad er partner i Rime Advokatfirma DA i Oslo. Han har bred erfaring som advokat innen entreprise og fast eiendom og med standardkontraktene. Hans kompetanse omfatter alle trinn i byggeprosesser, herunder rådgiving ved valg av kontraktsmodell, kontraktsutforming, kontraktsforhandlinger, rådgiving ved prosjektgjennomføring, sluttoppgjør og tvisteløsning. Han prosederer regelmessig saker for domstolene. Han bistår både byggherrer, entreprenører og leverandører. Sjaastad holder regelmessig kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige temaer.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer for deg som har liten erfaring med bruk av NS 8405 og NS 8406, eller som ønsker en grundigere gjennomgang av standardene enten du kommer fra entreprenør-, rådgiver- eller byggherresiden.

Vis flere tilsvarende kurs: