Kurs i NS 3420 - praktisk bruk og rettspraksis - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er en meget sentral standard for bygge- og anleggsbransjen i Norge. De siste årene har det vært økt fokus på de juridiske forholdene ved standarden, fordi den i økende grad har vært tema for tvistesaker innenfor bransjen.

Kursbeskrivelse:
Kurset er i første rekke beregnet på de som skal prise og utføre arbeider beskrevet etter NS 3420, eller håndtere uenigheter relatert til utførelsesentrepriser. Kurset er således godt egnet for entreprenører (både for kalkulasjon / innkjøp og prosjektleder / anleggsleder), rådgivere og advokater. Formålet med kurset er å gi en innføring i NS 3420, samtidig som det vil bli særlig fokus på de juridiske forholdene ved standarden. I tillegg vil det bli redegjort for sammenhengen med andre standarder som har betydning for NS 3420.

Del 1)
Første del er om oppbyggingen av NS 3420, hva man finner i standarden og hvordan den brukes. Vi ser også litt på NS 3450.

Del 2)
Andre del er mer juridisk og tar for seg flere konkrete problemfelter og dommer.

Dette omfatter bl.a:
• Gjeldende tolkningsprinsipper
• Forholdet mellom generell del og postbeskrivelse
• Forholdet mellom beskrivelse og tegninger
• Forholdet mellom tekst og kode
• Ansvaret for produktvalg foretatt av byggherre
• Bruk av referanseobjekter
• Håndtering av mengdeavvik
• Regulering av enhetspriser
• Regulering av rigg / drift
• Forholdet til BIM


Kursholder: Eirik Birkelund

Eirik Birkelund er advokat i SANDS (Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange). Han er spesialisert innen kontraktene som benyttes i bygge- og anleggsbransjen og har erfaring som advokat for både entreprenører, byggherrer og rådgivere. I tillegg holder han en rekke kurs i standardkontraktene og andre entrepriserettslige emner, blant annet for Standard Online AS.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Dette kurset er relevant for ingeniører, entreprenører, arkitekter og andre som arbeider med NS 3420. I tillegg vil emnene være sentrale for jurister og advokater som arbeider med entrepriserett.