Kurs i NS 3420 del T - Maler- og beleggarbeider - bedriftsinterntKursarrangør: Standard.no
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Malerentreprenører er oftere enn tidligere involvert i konflikter. Ulike oppfatninger om utseende av overflatebehandlingen er ofte grunnlaget for slike konflikter. Solid kunnskap om bruken av NS 3420-T er sikreste måte for deg som entreprenør å unngå konflikter på.

Kursbeskrivelse:
På dette kurset setter vi også fokus på hva som er nytt i 2015 utgaven av NS 3420-T, og hvordan du skal forholde deg til endringene. NS 3420-T er standarden som både malerentreprenører, hovedentreprenører og utbyggere forholder seg til i de aller fleste entrepriseforhold. Konflikter oppstår i utgangspunktet ved klager fra kjøper til utførende hovedentreprenør / utbygger. Hovedentreprenør bringer klagen videre til malerentreprenør. For å unngå konflikter, er det viktig at å ha best mulig kunnskap om hvordan man bruker NS 3420-T.

På dette kurset går vi gjennom:
• Sluttbrukers forventninger til det ferdige resultat
• Vanlige konfliktområder
• Hvor står partene i konflikter der NS 3420 ikke er avtalegrunnlag for utførelsen
• Konsekvenser av moderne, minimalistisk byggeskikk med listfrie løsninger
• Ferdige arbeider: Hva skal maler / gulvleggerentreprenøren levere til oppdragsgiver
• Hva skal oppdragsgiver (entreprenøren) levere til malerentreprenøren
• Sammenhengen mellom kontraktstandardenes krav til underlag og krav til varsling for å innfri overflatekrav i NS 3420-T.
• Toleransekrav og avvik. Hvem har ansvaret - Om toleransekravbestemmelsene
• Kvalitetsklasser (K-klasser) for overflatebehandlinger i NS 3420-T. Hvordan bruke disse
• Hva er en mangel ved overtakelsen? Om mangler og utbedringsplikt
• Flekking / flekkmaling. Konsekvenser? Nytt fra og med 2015
• Hva kan sluttbruker (kjøper) klage på ved overtakelse og ved ettårsbefaring
• Ettårsbefaringen: Hva kan være en «mangel» Hvordan håndterer vi svinnsprekker / setningssprekker

Mål for kurset:
Etter å ha gjennomført dette kurset skal du sitte igjen med solid kunnskap om best mulig bruk av NS 3420-T i prosjekter. Denne kunnskapen vil hjelpe deg å unngå konflikter under og etter et prosjekt. Du skal også ha fått et godt overblikk over endringene som er kommet i 2015-utgaven av standarden.

Målgruppe for kurset

Bedrifter

Målgruppen for dette kurset er entreprenører, malerentreprenører, og utbyggere som forholder seg til NS 3420-T i sine prosjekter.