Kurs i Byggherreforskriften på nettKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Du kan starte ditt kurs umiddelbart etter at du kjøpt det
Varighet: 3 måneder
Pris: 3.400

Trygg Kurs tilbyr dette kurset for å gi deltakerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Innhold:
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Viktigheten av en korrekt forståelse og overholdelse av Byggherreforskriften kan ikke understrekes nok. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er nemlig en medvirkende årsak til mange ulykker.

Formål:
Kurset er et nettkurs gir en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått i Byggherreforskrift-kurset:
• Forholdet mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Krav til risikovurdering
• Hva plikter byggherre, prosjekterende og utførende
• SHA-plan
• Rollekonflikter
• Koordinering mellom faggrupper

Målgruppe:
Kurset passer godt for ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator. Videre er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Praktisk informasjon:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til Internett.

Vis flere tilsvarende kurs: