Kurs i Byggherreforskriften - nettkursKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 3.400

Vi tilbyr nettkurs i Byggherreforskriften. Målsettingen med kurset er å gi deltagerne en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne, med fokus på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Innhold:
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen. Disse skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Viktigheten av en korrekt forståelse og overholdelse av Byggherreforskriften kan ikke understrekes nok. Manglende koordinering ved planlegging og gjennomføring av prosjekter, er nemlig en medvirkende årsak til mange ulykker.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Forholdet mellom byggherre og entreprenør
• Avtaler mellom partene
• Krav til risikovurdering
• Hva plikter byggherre, prosjekterende og utførende
• SHA-plan
• Rollekonflikter
• Koordinering mellom faggrupper

Målgruppe for kurset:
Kurset passer godt for ledere på alle nivå i bygg- og anleggsprosjekter. Kurset retter seg også mot byggherren og byggherrens hjelpere, som byggherres representant, koordinator. Videre er det fokus på den prosjekterende, arbeidsgiveren og enmannsbedriften.

Kursmateriell:
Kurset kan gjennomføres på PC, smart-telefon og nettbrett såfremt man har tilgang til internett. Kursavgiften inkluderer kursmateriell og utstedelse av kompetansebevis,

Eksamen / sertifisering:
Du får kursbevis etter fullført kurs som blir tilsendt på e-post. Du kan også laste ned ditt kursbevis fra «Min side».