Kurs for personvernombud – 5 dagerKursarrangør: Trygg Kurs AS
Sted: Hele landet, Åpent klasseromskurs i Stavanger og Oslo. Bedriftsinternt over hele landet.
          
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: 0900-1600
Varighet: 5 dager
Pris: 12500

Datatilsynet har sett at det å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter å ha et personvernombud.

Datatilsynet har sett at det å ha en person med kunnskap om og fokus på personvern i en virksomhet kan gjøre en stor forskjell. Nye og strengere personvernregler (GDPR) gir alle virksomheter større ansvar for å ivareta personvern. Datatilsynet oppfordrer derfor alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Dette kurset gjør deg rustet til å håndtere de nye kravene i praksis og starte arbeidet med å implementere nødvendige organisatoriske endringer.

Dette kurset kan du også ta hjemmefra eller fra eget kontor som nettundervisning via Live på nett-løsningen vår. Løsningen støtter toveis-kommunikasjon med lyd og bilde, med instruktør og andre deltakere slik at læringsutbyttet blir som ved et klasseromskurs. Meld deg på i dag.

Følgende emner blir blant annet gjennomgått:
– Personvernombudets rolle, uavhengighet og posisjon i virksomheten
– Personvernombudets evne til å iverksette nødvendige tiltak som sikrer overholdelse av de grunnleggende prinsippene for behandling av personopplysninger, inkludert ansvarlighet, åpenhet, lovlighet, formålsbegrensning, minimering av data, lagringsbegrensning, nøyaktighet, integritet og konfidensialitet
– Identifisere det juridiske grunnlaget for behandlingen av data
– Forberedelser på implementering av GDPR (General Data Protection Regulation)
– Utvikle og utarbeide en policy for databeskyttelse
– Evne til å gjennomføre interne revisjoner
– Risiko og utredning av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment – DPIA)

Målgruppe:
Personvernombud, personvernrådgiver, ledere, styremedlemmer, HR-ansatte, organisasjonskonsulenter, jurister og kontraktsansvarlige, markedsførere, IT-medarbeidere, databehandlere og prosessansvarlige i både offentlig og privat sektor.

Krav til forkunnskaper: Ingen

Praktisk informasjon: Kurset avholdes over fem dager, for øvrig sørger Trygg Kurs AS for alt nødvendig utstyr for gjennomføringen av kurset.

Pris: Kr. 12.500,- per deltaker for alle dagene og inkluderer kursmateriell, lunsj og utstedelse av kompetansebevis.

Vis flere tilsvarende kurs: