Kurs for ansvarlig søker ihht plan- og bygningslovenKursarrangør: Bjørkli Kurssenter
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Målet for kurset er å utvikle en felles forståelse mellom kommunens byggesaksbehandlere og ansvarlig søker om søknadens innhold og vurderinger som gjøres i kommunen. Hvordan fylle ut blanketter. Kontrollplaner. Plan- og bygningsetatens internettsider.

Kursinnhold:

* Gjennomgang av reviderte og nye blanketter som kom hhv. 1/6 og 1/7 -99.
* Informasjon om reviderte forskrifter.
* Informasjon om den reviderte Godkjenningskatalogen.
* Innføring i hvordan fylle ut en søknad om tillatelse.
* Oppgave/ gruppearbeid/ case. Oppgaven bør gjennomgås før kursstart.

Målgruppe for kurset

Alle som har eller skal søke om byggetillatelse og dermed søke funksjonen som ansvarlig søker.

Vis flere tilsvarende kurs: