BåtførerprøvenKursarrangør: Kurs og Sikkerhet AS
Sted: Rogaland, Haugesund
Rogaland
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 24 timer
Pris: fra 3.950

Vi tilbyr kurs til båtførerprøven. Kurset følger Sjøfartsdirektoratets krav om at opplæringen til båtfører skal være på minimum 24 timer (18 skoletimer), og opplæringen skal følge direktoratets anbefalte pensum / fagplan.

Innhold:
Med dette kurset kan du føle deg trygg på at opplæringen er gjennomført ihht loven. Kurset anbefales for alle som ønsker å bli en trygg og god fører av fritidsbåt og ønsker å lære mer om lover/regler, navigasjon og sjøvett, også dem som ikke direkte omfattes av loven.

Regjeringen har besluttet at alle som skal føre en fritidsbåt med lengde over 8 meter og / eller har mer enn 25 hk, etter 1. Mai 2010, må ha Båtførerbevis. Regjeringen har også besluttet å innføre et fritak fra ordningen for alle som er født før 1. Januar 1980. Alle som en omfattet av loven skal pr. definisjon ha gyldig båtførerbevis, men det anbefales at alle som ønsker å bli en trygg og god båtfører gjennomfører kurset.

Hvorfor ta Båtførerprøven hos Kurs og Sikkerhet?
Kurs og Sikkerhet ønsker å fokusere på at båtførerprøven skal gi deltakeren noe mer enn bare «et sertifikat i hånda», altså hos oss får man et kurs der deltakeren læres opp til å bli en trygg og god fører av fritidsbåt. Våre instruktører har lang erfaring i opplæring innenfor maritime fag, og du vil derfor få en spennende, trygg og grundig opplæring. Vi garanterer at alle som tar kurset gjennom Kurs os Sikkerhet får opplæring ihht Sjøfartsdirektoratets anbefalinger og krav (se under).

Krav til opplæring fra myndighetene.
Regjeringen har gjennom Sjøfartsdirektoratet stilt krav om at opplæringen til båtfører skal være på minimum 24 timer (18 skoletimer), og opplæringen skal følge direktoratets anbefalte pensum / fagplan. Kurs og Sikkerhet følger direktoratets krav, og gjennomfører kurset slik at deltakerne kan føle seg trygge på at opplæringen er gjennomført ihht loven. Etter endt kurs (på slutten av siste dag) avsluttes kurset med en lovpålagt prøve. Denne er nettbasert og gjennomføres hos Norsk Test (norsktest.no).

Trenger du spesiell tilrettelegging?
Kurs og Sikkerhet tar vare på deg som vil ta båtførerprøven og som kanskje trenger spesiell tilrettelegging for å få gjennomført opplæringen. Har du lese- og/eller skrivevansker eller trenger annen tilpasning til kurset? Det er mulig å ta den avsluttende prøven muntlig sammen med vår instruktør om det er nødvendig. Hvis du melder deg på kurset kan du også få boken utlevert eller tilsendt hjem til deg, slik at du kan forberede deg før kurset starter. Ta kontakt med oss så legger vi tilrette alt dette for deg i god tid før kursstart.

Pensum til Båtførerprøven består av følgende deler:
1. Sjømannskap
2. Lover og regler
3. Navigasjon og kartlesing
4. Spesielt viktige evner, som består av:
• Sjømerker i kartet og i virkeligheten
• Symboler i kartet
• Sjøveisregler - Hvem skal holde av veien
• Lanterner og flagg
• Lover og regler
• Nødsituasjoner
• Godt sjømannskap

Pensumet beskriver den kunnskapen som kandidater til båtførerprøven må tilegne seg før de tar den teoretiske prøven. Spørsmål fra del 4, spesielt viktige emner, vil under båtførerprøven vektlegges mer enn spørsmål fra de andre emnene.

Hvem kan avlegge prøven?
Båtførerprøven kan avlegges av personer som har fylt 14 år jf. forskrift om minstealder § 9. En person under 16 år som avlegger og består båtførerprøven vil først få utstedt båtførerbeviset på 16-årsdagen eller kort tid etter fylte 16 år.

Selv om man består båtførerprøven før fylte 16 år gjelder fortsatt reglene om at du kun kan kjøre fritidsbåt med lengde inntil 8 meter og som har maks hastighet på 10 knop eller som har motor med maks effekt på 10 HK.

For å være klar til å ta prøven siste dag må deltakeren meldes opp i forkant, dette gjøres av deltakeren selv hos Båtførerregisteret her: www.båtførerregisteret.no. Instruktøren vil minne alle på dette når kurset starter.

Den avsluttende prøven koster Kr. 704,- og kommer i tillegg til kursavgiften. Avgiften betales når deltakeren melder seg opp til prøven (se over). I denne prisen får du også utstedt båtførerbeviset etter bestått prøve. Hvis du skulle være uheldig å stryke på prøven på første forsøk, tilbyr vi deg én ny gratis prøve (men du bør kanskje lese og forberede deg litt ekstra før du prøver en gang til).

Hvor lenge er båtførerbeviset gyldig?
Båtførerbeviset er pr. definisjon gyldig til evig tid, så fremst ikke myndighetene kommer med regelendringer i fremtiden som endrer dette.

Kurs på forespørsel til grupper:
Det er ikke alltid at de oppsatte kursdatoene passer for alle. Vi er veldig fleksible og stiller gjerne opp på kort varsel dersom en større gruppe trenger et kurs i båtførerprøven. Vi er fleksible og reiser rundt i hele landet. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker båtførerprøven. Kurset anbefales for alle som ønsker å bli en trygg og god fører av fritidsbåt og ønsker å lære mer om lover / regler, navigasjon og sjøvett, også dem som ikke direkte omfattes av loven.

Forkunnskaper:
• Ingen krav om forkunnskaper

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer alt av materiell som trengs til kurset (også boken). Det er ikke tillatt å bruke eget datautstyr til prøven, dette ordnes av Kurs og Sikkerhet.