Kulturberedskap - bedriftsinterntKursarrangør: DNV GL Business Assurance
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Internasjonaliseringen av norsk næringsliv, kombinert med fremveksten av nye markeder som geografisk og verdimessig befinner seg langt fra våre hjemlige tradisjoner. Har din bedrift tilstrekkelig krysskulturell forretningskompetanse.

Innhold:
Kurset er basert på erfaringer gjort av en lang rekke internasjonale selskaper knyttet til praktiske utfordringer som kan oppstå når forskjellige kulturer skal jobbe sammen eller bli enige om løsninger.

Aktuelle tema som løftes fram underveis vil være:
• På seg selv kjenner man andre - Hva er egentlig det «norske», og hvordan oppfattes forretningskulturen her til lands andre steder?
• Do’s and dont’s i en global ramme - kunnskap om forskjeller gjør det enklere å vite hvor potensielle misforståelser og problemer kan dukke opp
• Lederstil, forhandlinger og kommunikasjon - hva bør du være forberedt på?
• Tverrkulturelle team - kan være den beste måten å jobbe på, men også den dårligste dersom man ikke vet hvordan
• . . . men hva gjør vi i praksis? - hvordan omsetter vi kunnskapen i konkrete situasjoner: deltakerne arbeider med caser knyttet til temaene som gjennomgås
• Relasjonspleie og gråsoner - Hvordan kan man bygge de nødvendige relasjonene når norske skikk og bruk blir sett på som en fornærmelse.

Kursholder:
Våre kursholder Jørgen Hanson, Cand Philol Political Philosophy, er seniorkonsulenter og en del av DNV GL sitt bærekraftsteam. Han er en meget erfarne forelesere med lang erfaring innen kulturberedskap.


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Kurset passer for deg som:
• Skal jobbe eller reise mye internasjonalt
• Har ansvar for intern opplæring knyttet til internasjonalisering, salg eller markedsføring
• Skal arbeide i prosjekter på tvers av landegrenser
• Skal delta i eller lede (og motivere) tverrkulturelle team
• Skal utstasjoneres

Vis flere tilsvarende kurs: