Kroppsøving - nettbasert kursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Kl. 08:00-15:00
Varighet: 25 timer
Pris: 2.900

Faget er beregnet på deg som har fullført og bestått vg1 og vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, men som ikke har fagbrev eller fullstendig vitnemål. Da mangler du kroppsøvingsfaget på Vg3-nivå.

Kroppsøving påbygging VG3 er et obligatorisk programfag som du må ha for å få generell studiekompetanse. Kurset tilbys som en nettbasert løsning og er tilrettelagt for å gi deg gode teoretiske kunnskaper i faget for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen i dette faget er muntlig-praktisk, men det er likevel viktig å ha de teoretiske kunnskapene på plass for å kunne gjennomføre denne på best mulig måte.


Temaene som gjennomgås i kurset er:

• Trening, helse og livsstil
• Egen trening og individuelle idretter
• Lagidrett
• Friluftsliv
• Kurset er utviklet i samsvar med offentlig læreplan for faget.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
Fullført Vg1 og Vg2 eller GK og VK1 yrkesfaglig studieretning.

Eksamen / sertifisering

Privatisteksamen muntlig/praktisk.
Frist for oppmelding til eksamen høst : 15. september, våren : 1. februar

Vis flere tilsvarende kurs: