Kroppsøving Vg3 - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 4.050

Vi tilbyr kurs i kroppsøving Vg3 som nettkurs. Kroppsøving Vg3 gir deg teoretiske ferdigheter innen idrett, dans, friluftsliv, trening og livsstil.

Beskrivelse:
Kroppsøving påbygging Vg3 er et obligatorisk programfag du må ha for å få generell studiekompetanse. Kurset er utviklet i samsvar med læreplanen for faget. Viktige emner som blir behandlet er personlig trening, helsefremmende livsstil og verdien av fysisk aktivitet, friluftsliv med særlig vekt på forvaltning og bærekraftig bruk av naturen, og om sikkerhet i naturen. Kroppsøving Vg3, er tilrettelagt for alle som ønsker å skaffe seg gode teorikunnskaper i kroppsøving.

Kroppsøving Vg3 består av følgende temaer:
• Trening, livsstil og helse
• Egentrening
• Individuelle idretter
• Lagspill
• Dans
• Friluftsliv

Kurset er bygd opp slik:
• Repetisjon Vg1: Kroppsøving - til glede og nytte, Oppvarming, Utholdenhetstrening, Styrketrening og Bevegelighetstrening
• Repetisjon Vg2: Treningsplanlegging, Grunnleggende prinsipper for trening, Spenst- og hurtighetstrening, Koordinasjons- og teknikktrening, Idrettsskader og Arbeidsteknikker og arbeidsstillinger.
• Studieenhet 1: Trening, livsstil og helse, Egentrening
• Studieenhet 2: Idrettsaktivitet, Fair Play og Individuelle idretter
• Studieenhet 3: Lagspill, Dans og Friluftsliv

Læringsmål:
Læreplanen viser til at du skal nå visse kompetansemål innen følgende tre hovedområder: idrettsaktivitet, friluftsliv og trening og livsstil. Dette kurset oppfyller læringskravet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av oppgaver, samt gjennomføring av tilhørende privatisteksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Kurset er beregnet for deg som har fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, og inngår i studiet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, men kan også bestilles separat.

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Du melder deg opp til eksamen som privatist enten på www.privatistweb.no eller ved en videregående skole nær deg. Eksamen avlegger du som privatist i videregående skole, og du vil få utskrift av eksamensprotokollen fra eksamensskolen.