Kreativt maleri 1 - grunnkurs (barn 10 - 17 år)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 dager
Pris: 4.900

Vi tilbyr Kreativt maleri 1 - grunnkurs for barn i aldersgruppen 10 - 17 år. Kreativt maleri er et introduksjonskurs til maleri og kreativ utvikling for barn som ønsker en tilnærming der utfoldelse, lek og eksperimentering danner grunnlaget for læring.

Innhold:
På Grunnkurset lærer barna om maleriets grunnleggende temaer. Terskelen for å begynne å male kan være høy, og det er av avgjørende betydning at barna ledes inn i en konstruktiv prosess der de blir ivaretatt ut fra sine forutsetninger, og der de lærer å forholde seg til maling, pensler og annet utstyr. Barna blir ledet igjennom grunnleggende kunnskap om farge og strøk, collage og komposisjon, stofflighet og flateuttrykk, linje og iakttakelse, og lærer å utvikle dette til sine egne motiver.

Alt skjer innenfor en ramme av kreativ utfoldelse og leken eksperimentering. Kurset er lagt opp som en liten ”kokebok” hvor barna steg for steg lærer det de trenger for å komme i gang med malingen. På alle skolens kurs benytter vi akrylmaling. De lærer derfor mye om akrylteknikk og håndverket knyttet til dette på alle kursene.

Kurset er et ypperlig sted å starte for barn som aldri har malt før og som ønsker å få et innblikk i hvordan du maler bilder. Vår intensjon er at barna skal kunne ta med seg inspirasjon, kunnskapen og erfaringene hjem og fortsette den kreative prosessen. Mange nybegynnere som går kurset kjøper vår startpakke med maling, pensler, staffeli og maleplate for å fortsette hjemme.

Lærer: Heidi Marie Wien

Målgruppe for kurset

Barn i alderen fra 10 - 17 år. Grunnkurset er et godt sted å starte for barn som er nybegynnere.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer kursmateriell