Kontroll av anleggstype 1 - nettkursKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer

Vi tilbyr nettkurs i kontroll av anleggstype 1. For å utøve denne type kontroller har myndighetene satt krav at eksamen for kontroll av anleggstype 1 skal være bestått. Myndighetene har i Temaveiledning om bruk av farlig stoff spesifisert krav til kompetanse på dem som skal utføre kontroller.

Gasstekniker 1 som skal gjøre ferdigkontroll eller systematisk tilstandskontroll på frittliggende eneboliger, frittliggende fritidsboliger eller gassanlegg. tilknyttet utbyttbare flasker i flaskeskap skal ha bestått kurset Kontroll av anleggstype 1.

Kursinnhold:
• Krav til kontroller
• Systematikk
• Dokumentasjonskontroll
• Overordnet kontroll
• Kontroll av beholdere og plassering
• Kontroll av rørledninger, slager og armatur
• Kontroll av apparater og utstyr
• Sjekklister for ferdigkontroll og systematisk tilstandskontro

Kurset gir kunnskaper til å gjennomføre kontroll i frittliggende eneboliger, frittliggende fritidsboliger og gassanlegg tilknyttet utbyttbare flasker i flaskeskap. Kurset gir en innføring i kontrollmetodikk og er en påbygging av Gasstekniker 1 - Installatør av anleggstype 1.

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres som e-læringskurs. Ved påmelding får deltakeren tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til kurset. Kurset gjennomføres på PC og det kreves ikke egen programvare utover nettilgang. Kurset er estimert til 7 timers varighet. Det mulig å gjennomføre kurset flere ganger. Det er lagt opp til testspørsmål underveis i kurset.

Målgruppe for kurset:
Dette kurset retter seg mot Gasstekniker 1 som skal foreta ferdigkontroll og systematiske tilstandskontroller.

Forkunnskaper:
• Bestått eksamen fra Gasstekniker 1 samt gyldig sertifikat for Gasstekniker 1 - Installatør av anleggstype 1.

Eksamen / sertifisering:
Kurset avsluttes med en eksamen som er en del av programmet. Ved bestått eksamen utstedes et kursbevis. Dette kan man selv printe ut.

Vis flere tilsvarende kurs: