Kontor og administrasjonsfaget - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 50 timer
Pris: 9.790

Vi tilbyr nettkurs i kontor og administrasjonsfaget. Som praksiskandidater har dere allerede mye erfaring. Husk at dere allerede kan mye. Dette kurset er bygget opp slik at dere får testet deres kunnskaper, og læreboken vil gi ny kunnskap. Noe av det dere leser kan dere kanskje allerede.

Innhold:
Ingenting er bedre enn det. Det viser at dere har lært mye på arbeidsplassen. Nettkurset er laget slik at dere kan lære pensum på en måte som gir et aktivt forhold til læreboken og fagfeltet dere arbeider på. Målet er å gi dere de beste forutsetningene for å bestå den teoretiske eksamen. For at dere skal bestå teorieksamen er det viktig at dere viser at dere klarer å kombinere teori og praksis.

Nettkurset er sammensatt for at du skal få best mulig læringsutbytte, og bygger på ulike pedagogiske metoder. Du vil underveis i kurset få oppfølging av en nettveileder. Kurset har et omfang på 40 timer avhengig av dine forkunnskaper og digital kompetanse. I tillegg må du påregne tid til egenstudier og oppgaveløsning.

Kurset er sammensatt av en kombinasjon av:
• Tekst (i nettkurset og i læreboken)
• Øvelsesoppgaver
• Tankedelingsoppgaver
• Multiple choice oppgaver
• Innsendigsoppgaver

Dette kurset er delt opp i fem moduler:
• Bedrift administrasjon og HMS
• Profilering og kommunikasjon
• Kunnskapsorganisering, personaladministrasjon og økonomi
• Oppgaveskriving
• Avsluttende innsendingsoppgave

Finansiering:
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LO´s utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hor LO`s utdanningsfond er for tiden 10.500 kr. Har du ikke rettigheter i LO´s utdanningsfond har også Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om finansiering.