Kontor og administrasjonsfaget-Klasserom på nettSted: Lister
          Vest-Agder, Lindesnes
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Kl 17.00 - 21.00
Varighet: 2 semestre
Pris: 23.500

Kurset er for deg som har allsidig erfaring innenfor kontor- og administrasjonsarbeid, og ønsker fagbrev. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidat.

Dette lærer du
Kontorservice
Programfaget omfatter virksomhetens organisering. Disse temaene inngår:
• servicetilbud, kundebehandling
• personalforvaltning, kontoradministrative oppgaver
• enklere saksbehandling
• kunnskapsorganisering og informasjonsflyt i virksomheten
• kvalitetssikring av intern og ekstern kontorservice
• håndtering av endring og utvikling i organisasjonen
• helse, miljø og sikkerhet

IKT-tjenester
Programfaget omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver og kommunikasjon med brukere og kunder. Disse temaene inngår:
• sikkerhetsrutiner for virksomhetens kunnskapsorganisering og informasjonsflyt
• veiledning i bruk av virksomhetens IKT-tjenester og gjeldende regelverk knyttet til dette

Økonomi
Programfaget omfatter bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon. Disse temaene inngår:
• bruk av økonomisystemer til innhenting, bearbeiding og framstilling av informasjon
• oppgaver relatert til innkjøp, budsjett, regnskap, lønn og personal

Mer informasjon om utdanningen, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider.

Klasserom på nett – hvordan fungerer det? Du følger undervisningen fra egen PC en kveld i uken. Forelesningene skjer direkte med toveis dialog mellom foreleser og deltakere. I tillegg blir undervisningen tatt opp slik at du kan se den når du vil senere. Oppmeldingsfristen for eksamen er 15. september 2018 og selve eksamen er i desember 2018.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen kontor- og administrasjon og som ønsker fagbrev. For å avlegge den praktiske delen av fagprøva må du ha 5 års praksis. Mangler du noe av praksisen kan du skaffe deg denne samtidig som du studerer hos oss.

Kursmateriell

Bøker og eksamensavgift kommer i tillegg til kursprisen.

Eksamen / sertifisering

For å få fagbrev må du avlegge en teoretisk og en praktisk prøve.
Som praksiskandidat tar du en egen eksamen i lærefaget. Eksamen arrangeres to ganger i året og oppmeldingen skjer på www.privatistweb.no.