Konsolidert regnskap - webinarKursarrangør: Visma Software AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 12:00 - 13:00
Varighet: 1 time
Pris: 1.720

Vi tilbyr webinar om konsolidert regnskap. Fra og med versjon 2020.3 er det lagt til rette for konsolidert regnskap som beskrevet i §14 - 6 i kommuneloven og kapittel 10 i Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett mv for kommuner og fylkeskommuner mv. (ikrafttredelse fra og med 1. januar 2020).

Innhold:
I dette webinaret går vi igjennom hvilke systemtekniske tilrettelegginger dere må gjøre for å kunne kjøre konsolidert regnskap i kommune og fylkeskommune. Webinaret omhandler kun systemtekniske tilrettelegginger og tar ikke for seg faglige vurderinger ift eliminering, unntak osv. Deltakerne vil få utdelt grunnlaget for presentasjonen, samt en link til et dokument for å kunne stille systemtekniske spørsmål og motta svar via dette delte dokumentet i etterkant. Webinaret kjøres uavbrutt.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker å lære om konsolidert regnskap