Konferansen om manglende boevneKursarrangør: JobbAktiv
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
          Akershus, Ullensaker
Kursadresse: Balder allé 2, 2060 Gardermoen (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 3.375
Neste kurs: 09.03.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr konferansen om manglende boevne - en konferanse om rus, psykiatri og boligmestring. Leiligheten er blitt en overfylt brannfelle, støy og søppel preger nærmiljøet. Naboer reagerer og avisene skriver. Fagfolk kaller det «manglende boevne». Ulike botilbud er forsøkt men mislykkes.

Hvordan kan vi forebygge og hjelpe, slik at mennesker slipper å sirkulere mellom ulike botiltak, helsetjenester og fengselsvesen? Hvordan kan vi gi et varig og godt tjenestetilbud som ivaretar beboeren, og skaper nødvendig stabilitet?

Program dag 1)

kl 10:00 - 10:45, Botiltak preget av mye rus og konflikter:
Arve Frostad ledet et botilbud preget av kaos, rus, vold og kriminalitet. Sammen med brukeren Iselin forteller de historien om hvilke endringer de gjorde for å gjøre lavterskeltilbudet til et tryggere sted å bo.

kl 11:00 - 11:45, Sakene ingen vil eie:
Hva gjør vi med de sakene ingen vil eie og alle skyver fra seg? Spesialisthelsetjenesten sender saken til kommunen, kommunen kaster ballen videre internt. Ingen vil ha rusboligene i nabolaget. Benytter vi handlingsrommet for å bistå, eller aksepterer vi for fort ønske om selvstendighet hos enkelte beboere, med den konsekvens at de bor under uverdige forhold? Blir vi handlingslammet i redsel for å få kritikk?

kl 12:00 - 13:00, Brukermedvirkning i bo-oppfølging:
Hvordan står det til med den reelle brukermedvirkningen i boligoppfølgingen? En av suksesskriteriene for gode boligløsninger er at brukerne av tjenestene selv føler medansvar og medeierskap. Hvordan kan vi sikre god brukermedvirkning i disse sakene?

kl 13:00 - 14:00, Lunsj

kl 14:00 - 14:45, Boligen er viktig for helsa til psykisk syke:
Bolig, arkitektur og omgivelser spiller inn på hvordan vi definerer oss selv og hvordan andre ser på oss. Hvordan påvirker bolig, bokvalitet og lokalisering, beboere med rusmisbruk og psykiske lidelser? SINTEF-forsker Solvår Wågø har undersøkt problemstillingen både i storby og på landsbygda, og funnene hennes er universelle. Her gir hun praktiske råd basert på forskningsresultatene.

kl 15:00 - 15:45, Om tvang, vanskelige brukere, og vanskelig samarbeid:
Når vi arbeider med mennesker med langvarige og sammensatte vansker, er det særlig viktig med et godt samarbeid, både med den det gjelder og mellom oss som hjelpere. Tvang er av og til nødvendig, men det nye utkastet til tvangsbegrensningsloven legger enda større vekt enn tidligere på at frivillighet skal være forsøkt. Hvordan skal vi som hjelpere få til dette utfordrende samarbeidet, og flytte fokuset vekk fra at «pasienten er vanskelig» og over på at vi som hjelpere trenger å samarbeide bedre?

Program dag 2)

kl 08:45 - 09:30, Samlemani og hoarding:
Boligen flyter over av ting, rømningsveier blokkeres og leiligheten er en tikkende brannbombe. Hva gjør vi? Samlemani er en kompleks diagnose som rammer to til fem prosent av befolkningen. Professor i klinisk psykologi Patrick A. Vogel har arbeidet med slike saker siden 2009. Her deler han av sine erfaringer om hva som virker.

kl 09:45 - 10:30, Tar Housing first til neste nivå:
Frode var en kjent person i rusmiljøet i Bergen. I dag er han i samme miljø, men som ansatt i Housing First. Her forteller han og avdelingsleder hvordan de har lykkes med å bygge et team som kan boligmarkedet til fingerspissene, og som nyter tillit i utleiemarkedet. Hvilke grep har de tatt, og hvordan arbeider de i praksis?

kl 10:45 - 11:30, Personlighetsvansker i veien for god behandling:
Det er en sterk sammenheng mellom rusmiddelavhengighet og personlighetsforstyrrelser. De som har diagnosen blir ofte møtt med mange fordommer og ulike former for stigma. Urnes tar for seg utfordringene han ser i møte mellom hjelper, og bruker med personlighetsforstyrrelse. Fokus er på hvordan vi kan forstå og komme i posisjon til å gi bedre praktisk helsehjelp og tilbud til brukergruppen.

kl 11:30 - 12:30, Lunsj

kl 12:30 - 14:15, Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon
Vold, trusler og aggresjon står sentralt i mange av de vanskeligste boligsakene. Brukergruppen er sårbare og ofte selv i faresonen for å bli utsatt for vold. I tillegg omfatter mange av sakene utrygghet for ansatte som driver oppfølging. Ole Greger Lillevik tar for seg miljøterapeutisk arbeid i møte med vold, fra begge disse synsvinklene.

Målgruppe for kurset:
Konferansen passer for alle som arbeider med vanskelige botiltak: Psykisk helsevern, ROP, tildelingskontor, boligstiftelser, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten.