Kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6)Kursarrangør: Ask Safety AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Varighet: 5 dager
Pris: 34.400

Vi har laget egne skreddersydde løp til sertifikatet, basert på ulike utgangspunkt. Uavhengig om du har fartstid, forkunnskap eller ikke, finnes det et tilrettelagt opplæringsløp for deg. Kurset består av e-læring med digitale samlinger, og en praktisk del.

Målgruppe:
Skipsførere på skip med lengde (L) under 24 meter i fartsområde liten kystfart.

Beskrivelse og viktig informasjon:
Kurset består av en e-læringsdel og en praktisk del. E-læringsdelen inneholder fire kapitler, kapitteltester og en avsluttende test. Hvert kapittel inneholder en oversikt over læringsutbytte, på denne måten vet du hva det er forventet at du skal ha lært gjennom hele kurset. Det er viktig å sette av god tid til å gjennomføre e-læringsdelen for å få kontroll over fagstoffet. Estimert tid på e-læringen er cirka 45 timer.

Underveis i e-læringen blir det arrangert to obligatoriske nettsamlinger for å gå gjennom fagstoff, spørsmål og oppgaveløsning.

Når man har bestått e-læringsdelen, gjennomføres den praktiske delen og eksamen over 5 dager. Dette tilbyr vi å gjennomføre på ønsket lokasjon i kundens egne arbeidsbåter eller gjennom et samarbeid med Sikkerhetssenteret i Måløy, og må gjennomføres i Måløy.

Kursprisen oppgitt inkluderer hele kurset: e-læring, nettsamlinger, praktiske øvelser, eksamen og praktisk prøve.

Innhold:
• Navigasjon
• Stabilitet
• Operasjonell ledelse
• Teknologi/motorlære

• Praktiske øvelser
• Eksamen
• Praktisk prøve

Krav til forkunnskap:
D6 kompetansesertifikat utstedes til den som er fylt 18 år, har gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip, har minimum Short Range Certificate (SRC/VHF) og godkjent sikkerhetsopplæring for mindre skip og har enten godkjent praktisk prøve eller 12 måneders fartstid på skip med største lengde 8 meter eller mer.

Kursprisen er inkl. eksamensavgiften på kr 4 600.