Kommunikasjon og service - Service og samferdsel Vg1 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5990

Kommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs. Kurset handler om samspillet mellom kunde og selger. Faget skal gi kunnskap og forståelse om ulike aspekter i dette samspillet.

Kommunikasjon og service inngår i Service og samferdsel Vg1


Det handler blant annet om språk, identitet, kultur og verdigrunnlag og slike faktorers betydning for samhandlingen. I faget er det teorier om kommunikasjon og samspill, etikk, kundebehandling og behovsteori og analyse av forbrukeratferd innen rammen av dette faget.

Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:
1 - Grunnleggende om kommunikasjon og service
2 - Salgsprosessen
3 - Krav til god service
4 - Yrkesetikk
5 - Reiseliv

Hver studieenhet består av:
• læringsmål for studieenheten
• tekst om emnet
• bloggoppgaver
• tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning: 5 uketimer som tilsvarer 140 årstimer

Målgruppe for kurset

Kommunikasjon og service er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Kommunikasjon og service for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Kurset er temabasert, og kan leses uavhengig av en bestemt lærebok. Vi anbefaler læreboken: Service og samferdsel Vg1, Temabok, Fagbokforlaget: Lars Ottesen, Alf H. Øyen, Per Nørgaard, Kyrre Romuld, Siv Sandøy, Nils Petter Johnsrud. 2. utgave 2009.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no. Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.