Kommunikasjon og ledelseKursarrangør: NLP & Coaching Akademiet
Sted: Akershus
Akershus
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vi tilbyr kurs i kommunikasjon og ledelse. Trening i metoder som er enkle å anvende og som gir gode resultater umiddelbart. Metodene er basert på modeller og teknikker fra NLP og coaching.

Kurset gir verktøy til å finne nødvendig fokus som leder
• Metodene er lett tilgjengelige, enkle og lette å anvende
• Tilgang på perspektiv, samt lettere innsikt i årsak og effekt
• Deltagerne får tilgang til ny bevissthet rundt effekten av kommunikasjon
• Det settes fokus på hver enkelt deltakers behov for fremgang


Aktuelle områder for trening:
Kommunikasjon
• språk/språkmodeller
• påvirkning og tilbakemelding
• samspill - trygghet og troverdighet
• oppfattelsen av "verden"

Motivasjon
• sanseskarphet
• å se sammenhenger
• tilstander og tilstandskontroll

Hvordan skape kontakt
• relasjonsbygging
• fokus
• budskap
• verdier og ressurstilgang


Ledelse og selvledelse
• trygghet og troverdighet
• lederegenskaper
• perspektiver og oversikt
• selvinnsikt/egenutvikling


Målgruppe for kurset:
Personer som ønsker å oppgradere sin kompetanse innen kommunikasjon i et ledelsesperspektiv. Kurset gir metoder for å bli tydelig, få gjennomslagskraft og å skape et godt arbeidsklima.