Kommunikasjon - ForedragKursarrangør: CoachTeam as
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift.
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Visst er det gøy å få kontakt. Vissst er det gøy å bli forstått. Hvordan blir du en god kommunikatør.

Kommunikasjonens magi
• Visst er det gøy å få kontakt
• Visst er det gøy å bli forstått
• Hvordan blir du en god kommunikatør?

Kommunikasjon med gjennomslagskraft
• Hvordan få sender og mottaker til å spille på samme frekvens?
• Lær deg enkle retoriske prinsipper

Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?
Vi mennesker er mestre i å utelate, forvrenge og generalisere. Hvordan siler du informasjon og hva velger du å høre. Hvordan responderer du på den informasjonen du slipper inn?

Kroppens språk
Et levende foredrag der du virkelig får oppleve hvor sterkt vi kan utrykke oss med vårt kroppsspråk, og hvor god hjelp det gir når vi bruker det riktig.

På talefot
• Perfekt kommunikasjon, en umulighet?
• Språket som nødløsning
• Forstå spennet mellom hva som blir sagt og hva som blir oppfattet

Tenk, trykk, tal!
• Ord har makt
• Tolkning og forståelse

Kunsten å overbevise
Konkrete tips til hvordan få med andre på din idé. De utfordrende samtalene.
• Hva gjør utfordrende samtaler utfordrende?
• Hvordan møte dem og håndtere dem bra?

Bærekraftig kommunikasjon og samhandling
Om å se seg selv som en del av løsningen når kommunikasjon og samhandling slår krøll på seg. Hvordan gå fra silotankegang til helhetstankegang. Rammeverk og verktøy for å tenke vinn-vinn.

Uttalelser

Følg linken til hjemmesiden vår og se under "Referanser"

Vis flere tilsvarende kurs: