Klarspråk for saksbehandlere i stat og kommuneKursarrangør: Arkitekst
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vi tilbyr kurs i klarspråk for saksbehandlere i stat og kommune. Lær hvordan vedtaksbrev, rapporter, e-poster og nettekster kan bli klare og effektive. Dette er kurset for dere som skriver formelle tekster på jobb, eller som skal revidere maler og standardtekster.

Hvilke krav stilles til formelle tekster i dag? Lær hvordan dere skriver tekster som kombinerer faglig presisjon og språklig tilgjengelighet:

• Hva er klarspråk, og hva må til for å skrive klart og forståelig?
• Hvordan kan dere spare tid og penger ved å kommunisere effektivt?
• Hvordan bør dere strukturere tekstene for at de skal bli lest og forstått?
• Hvordan formidler dere fagspråk på en lett tilgjengelig måte?
• Hvordan unngår dere de vanligste språkfeilene?

Tilpasset opplegg for deres virksomhet:
Skal dere gi nyansatte en innføring i godt språk eller revidere hundrevis av standardbrev? Sammen lager vi et praktisk kursopplegg basert på deres egne tekster. Kurset gir dere kunnskap om hva som skal til for å gjøre tekstene gode, og inspirasjon til å skrive klart.

Uttalelser

Kundekommentar Aftenposten
"Skrivekursene til Arkitekst er deilig praktiske, og deltakerne får nyttig kunnskap som de kan omsette til handling i det daglige. Arkitekst har bedret forståelsen av innholdet i annonser, åpnet øyne for utslitte klisjeer og gitt mot til å utfordre konvensjonene. Vi merker at kursene har forbedret kvaliteten på stillingsannonser i Aftenposten."

Trine Tøa Johnsen, seniorkonsulent, Aftenposten