Kjøkkenteater - Kun for bedrifter og større grupper



Kursarrangør: Inge Anda Kurs & Catering
Sted: Hotel-Sverre eller annet sted etter kundens ønske
          Rogaland
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Vi samles i spisesal og folk får et glass med noe leskende i hånden. Inge Anda tar det praktiske, deler deltakere i grupper og presenterer menyen som skal lages for kvelden. (Hver gruppe har ansvar for en rett.) Oppskriftshefter med fremgangsmåter blir delt ut.

Innhold:
Deretter begynner gruppe for gruppe å jobbe på kjøkken. Her er alle råvare satt fram og arbeidsstasjoner satt opp. I løpet av ca 10 min er alle grupper i full jobb. Vi jobber deretter ca 1,5 time under kyndig veiledning av Inge Anda. Når det nærmer seg spising, går alle deltakere, utenom de som har ansvar for første rett inn i spisesal og setter seg ned.

Første rett blir anrettet på kjøkken, servert og presentert på en kreativ måte av gruppen som har hatt ansvar for denne retten. Deretter spiser vi rett for rett. Hele seansen tar ca 4,5 timer fra vi møtes til kaffe er servert. Alt avsluttes med mine flotte diplomer som deles ut med mye “lått og løye”

Kjøkkenteater dag:
Hva med å møtes til frokost? deretter ta et formiddagsmøte og så starte med kjøkkenteater feks. kl 12:00. Da er vi ferdig kl 16:30. (klokkelsett kan selvsagt justeres).

Kjøkkenteater kveld:
Samme opplegg som dagtid, bare en begynner etter jobb. Fra kl 16:00 til 18:00. Jeg vil ikke anbefale å begynne seinere enn kl 18:00 da vi blir for seint ferdige. Min erfaring er at deltakere liker å bli ferdig ca kl 22:15 og så være på vei hjem kl 22:30.

Samarbeidspartner:
jeg har valgt å samarbeide med Hotell Sverre på Sandnes for denne type arrangement. De har stor spisesal og kjøkken. Her er det god plass og alt det utstyr vi trenger for denne typen opplegg. www.hotelsverre.no

Målgruppe for kurset

Bedrifter eller større grupper