Kjemi 2Kursarrangør: Global Learning AS
Sted: Global Learning Larvik
          Vestfold, Larvik
Kursadresse: Elveveien 36, 3262 Larvik (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 eller 2 semester
Pris: 7.900

Kjemiens røtter kan spores tilbake til oppdagelsen av ild. Kjemi 2 inngår i krav til spesiell studiekompetanse for å søke medisin eller tannlege. Faget bygger på kjemi 1 og gir 0,5 realfagspoeng.

Vi går grundigere inn på den organiske kjemien: hvordan organiske molekyler er bygd opp, hvilke egenskaper de har, hvordan de kan reagere med hverandre og mekanismene for dette. Vi ser på næringsmiddelkjemi, for eksempel proteiner, vitaminer, fett og karbohydrater, og vi ser på biologisk viktige prosesser, enzymer og energitransport i kroppen.

Elektrokjemi er et viktig tema og syre-base-begrepet og salters løselighet i vann videreført fra kjemi 1. Labkurset utgjør en sentral del av kjemi 2. Her skal vi se på organisk syntese, elektrokjemi og ikke minst analyse av organiske og uorganiske forbindelser.

Undervisningen:
Pensum i faget har en temainndeling som gir deg god oversikt og som er tett knyttet til målene i læreplanen. Selve undervisningen blir gitt gjennom spillelister med videoforelesninger. Med videoforelesningene tar læreren deg med gjennom hele pensum. Mens du ser videoforelesningen kan du ta notater som lagres og som du kan skrive ut. I fagprat stiller du spørsmål og får svar fra din faglærer og dine medelever. Du får god eksamenstrening gjennom et sett med innleveringer og personlig tilbakemelding fra faglærer.

Varighet:
• 17% over 2 semester eller
• 34% over 1 semester

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Må ha gjennomført Kjemi 1

Eksamen / sertifisering

1 muntlig / praktisk eksamen og 1 skriftlig

Vis flere tilsvarende kurs: