Juss for ledere i helse- og omsorgstjenestenKursarrangør: Fagakademiet
Sted: Fagforbundet - Landsstyresalen 8 etasje
          Oslo
Kursadresse: Keysersgate 15, 0165 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 samlinger a 2 dager
Pris: 10.740

Vi tilbyr juss for ledere i helse og omsorgstjenesten over 2 samlinger. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold.

Studiet tar sikte på å formidle kunnskap om ansvar, rettigheter og plikter for de ulike aktører innen helsetjenestens.


Kunnskap:
• teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
• innsikt i kravene til god forvaltning
• oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten.
• kunnskap om hvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring.
• kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter


Ferdigheter:
• kan ivareta pasienters rettigheter
• kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
• utøve tjenesten på en forsvarlig måte
• ivareta brukermedvirkning


Generell kompetanse:
• forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
• utvikle evnen til faglig samhandling med andre, til rettspolitisk tenkning og til formidling av faglig innsikt.


Studiets varighet, omfang og nivå:
• Studiet er på 7,5 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium. Studiet tilbys desentralisert i landets kommuner. Det undervises over 2 x 2 dager og avsluttes med en hjemme-eksamen.


Foreleser: Svein Helgesen

Svein Helgesen har juridisk embetseksamen, advokatkurs, spesialutdannelse innen organisasjonsutvikling og ledelse, samt diplom fra Nordiska Helsovårdshøgskolan i folkehelsevitenskap.Han har vært lærer hos NKI siden 1980, og de siste 12 årene har han vært faglærer i ’Rettslære til revisoreksamen’ ved Høgskolen i Hedmark. Siden 1991 har han hatt ansvaret for de juridiske fagene i studiet ’Alternativ barnevernutdanning’ ved Høgskolen i Oslo.

Svein Helgesen er sensor på en rekke høgskoler i juridiske fag, og han har lang erfaring i undervisning av helsepersonell, sosialpersonell og ansatte innen barnevern. Han har i en årrekke vært spesielt opptatt av menneskerettigheter og rettssikkerhet og har hatt flere oppdrag innen disse feltene både i Norge og i utlandet.

Målgruppe for kurset

Nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren

Forkunnskaper: Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer forelesninger, enkel lunsj, kaffe/te og materiellkostnader.

Eksamen / sertifisering

Studieform og avsluttende prøve