Journalføringskurs: hest - nettstudieSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Når du måtte ønske Du har tilgang til kurset i 6 mnd.
Pris: 797

Vi tilbyr kurs i journalføringskurs: hest som nettstudie. Dette er et nettbasert kurs hvor vi i tillegg til å gå igjennom lover og regler mht. journalføring og taushetsplikt også gir en innføring i god journalføring.

Vi har og lagt til et kapittel med videobasert undervisning hvor vi har brukt direkte opptak fra dataskjermen med opptak av det læreren sier for å direkte i Hano vise deg de forskjellige funksjonene, spesielt da journalføringen. Hvis du ikke bruker Hano vil du likevel ha nytte av kurset mht journalføring, også videoene da disse gir deg innblikk i hva du bør føre inn i hvilke deler av en journal.

Kurset er åpent for alle terapeuter (for eks akupunktører, equiterapeuter, veterinærer som utøver akupunktur/kiropraktikk, kiropraktorer m.m. da programmet er egnet for alle typer heste/hundeterapeuter).

På kurset går vi igjennom hvordan du fører en journal på en korrekt måte, ikke minst både praktisk og teknisk, men og ihht. lagring av personopplysninger m.m. Du får lære god journalskikk, regler rundt journalføring og regler mht taushetsplikt. Dette er kunnskap alle som driver terapi på dyr må ha.

En god journal vil representere deg som terapeut, ikke minst overfor andre fagfolk. Prosessen med å føre journalen og å stille de rette spørsmål vil og være et viktig verktøy for deg mht. å finne frem til hva du vil gjøre og konkludere med mht. dine klienter.

Lærer: Line T. Østerhagen

Hano:
Journalføring er meget viktig kunnskap for en terapeut og sammen med Hano AS som er profesjonell leverandør av Hano Hest/Hund har vi fått til et unikt verktøy som er i øverste klasse mht. innhold, brukervennlighet og seriøsitet. Programmet brukes per i dag av de fleste typer terapeuter på mennesker, da med menneskeversjonen. Det er flotte illustrasjoner av hest/hund i programmet.

På kurset får du en grundig innføring i journalbiten på det allsidige programmet som og har en rekke andre funksjoner du kan dra nytte av. Hano Hest/Hund er det eneste programmet av sin sort i Norge.


Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper: Terapeut/Interesse for journalføring.


Kursmateriell
Litteratur: Ingen


Eksamen/sertifisering:
Kursbevis for gjennomført kurs deles ut ved kursavslutning for de som har løst tilhørende oppgaver med en løsningsprosent på over 60%.