Journalføring for dyrebehandlere (hest og hund) - nettstudieSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 797

Vi tilbyr nettkurs om journalføring for dyrebehandlere (hest og hund). I kurset journalføring får du som dyrebehandler lære det som skal til for å føre en god journal og å føre journalen etter loven. Det å føre gode og lovlige journaler er ditt visittkort og gjenspeiler en terapeuts seriøsitet.

Innhold:
• Journalføring
• Epikrise
• Planbeskrivelser og beliggenhetsbeskrivelser
• Lov om journalføring
• Taushetsplikt
• Dyrevelferdsloven
• Helsekort
• Diverse hensyn
• Journalprogrammet
• Kursprøve

Du vil lære god journalskikk, regler rundt journalføring og regler om taushetsplikt. Dette er kunnskap alle som driver terapi på dyr må ha. Enten du er terapeut, massør, akupressør, dyretolk, hovslager eller kanskje til og med driver rideskole - så er det å føre journal og å ha et system for opplysninger om dyrene viktig.

Du har tilgang i ett helt år, og inne i kurset ligger det et kompendie fra kurset som du kan skrive ut til odel og eie. Kursbevis: ved å gjennomføre en quiz som bestått, får du et kursbevis du kan laste ned.

Du vil gjennom kurset få lære blant annet lover og regler som gjelder ved føring av journaler, hvordan en journal settes opp, regler om taushetsplikt og innsyn i journaler, om journalprogrammet Hano, hva som er viktig og ikke viktig i en journal, hvordan lage en journal som er enkel og oversiktlig og ikke minst som lyser av kvalitet og MYE MER!

GRATIS journalkurs? Dersom du kjøper Hano journalprogram hos oss vil du få med dette kurset GRATIS! Ta kontakt på ep-ost for mer info.

Støtte og hjelp fra lærer
Du får tilgang på månedlige spørretimer med lærer i hele din kursperiode på 1 år. Vi sender ut epostpåminnelser om spørretimene slik at du ikke skal glemme å legge inn spørsmål.

Facebookgruppe med andre kursdeltakere:
Du får tilgang til en lukket FB gruppe hvor du også kan samhandle med andre som går kurset.

Målgruppe for kurset:
For alle som behandler dyr

Eksamen / sertifisering:
Om du gjør ferdig kurset og oppgavene som ligger inne i kurset, får du utdelt kursbevis (du må gi oss beskjed når du er ferdig med oppgavene). Leveringstid på kursbevis er 1 - 6 uker fra du ga oss beskjed.