Jording av offshoreinstallasjoner - nettkursKursarrangør: Trainor AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 850

Kurset tar for seg de fleste momenter om jording av elektriske installasjoner på offshoreinstallasjoner, slik som de forskjellige jordingssystemene og hvilke tiltak som må gjøres for å få et godt jordingsanlegg med hensyn til sikkerhet og sameksistens.

Det gir deltakeren en teoretisk innføring og kunnskap om jordingsanlegg i henhold til dagens forskrifter, normer og retningslinjer.

Kursinnhold:
• Forståelse av begreper
• Jording av fordelingssystemer
• Beskyttelsesjord
• Jordingsprinsipper IE / IS
• Jordfeilvern
• Utjevningsforbindelser
• Måling i jordingssystemer
• Elektriske støykilder
• Tiltak EMC

Målgruppe for kurset:
Kurset er tilrettelagt for elektropersonell som arbeider i offshoreinstallasjoner, som ingeniører, montører, automatikere, lærlinger og hjelpearbeidere.