JegerprøvenKursarrangør: Jaktfeber.no
Sted: Vestfold, Tønsberg
Vestfold
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Vi holder kurs hele året, ta kontakt
Pris: 3.000
Neste kurs: 07.08.2020 | Vis alle kursdatoer

VÅRT SAMARBEID MED JAKT OG FRILUFT GIR ELEVENE RABATTER PÅ VÅPEN OG UTSTYR SOM INGEN ANDRE KLARER Å MATCHE:) SISTE DAGEN TREKKER VI ET GRATIS JEGERPRØVEKURS......kanskje det er DU som slipper å betale for kurset!!

Vårt kurs er på 30 timer over 2 helger, fordelt på 9 samlinger. Det er mulig å ta 2 av samlingene som selvstudium. Det er ikke krav om norsk statsborgerskap.

Hos oss skal alle trives uansett erfaring og bakgrunn. Vi har alle startet et sted!

Besøk oss på www.jaktfeber.no

Målgruppe for kurset

• Alle som fyller 16 år etter 1986 (jegerregisteret ble stengt dette året).
• De som ikke løste jegeravgiften før 1986.
• De som løste jegeravgiften før 1986, men som av ulike grunner har falt ut av jeger-registeret.

Aldersgrense:
• Du må fylle 14 år i løpet av det året du tar kurset

Kursmateriell

Notatmateriell trenger elevene å skaffe seg før kurset. Resten (lærebok m.m.) fås kjøpt på kurset.

Eksamen / sertifisering

Eksamen består av 50 avkrysningsspørsmål hvor du må ha 40 riktig for å bestå.

Vis flere tilsvarende kurs: