Italiensk trinn 2 - videregåendeKursarrangør: Scuola d`italiano
Sted: Grendehuset
          Oslo, Grünerløkka
Kursadresse: Korsgata 16, 0551 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Tirsdager, kl 17:00 - 18:45
Varighet: 16 uker
Pris: 3.450

Vi tilbyr språkkurs i italiensk på videregående nivå - trinn 2. Målsettingen er å kunne forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, f.eks. svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv.

Kunne klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Og kunne med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

Agenda:
• Lære å gi generell informasjon om deg selv og spørre andre om tilsvarende informasjon
• Kjenne navn på dager, måneder, årstider, tall og annet - et ordforråd på ca. 500 ord
• Forstå enkel italiensk dagligtale
• Ha en korrekt og tydelig uttale
• Øve språket muntlig og skriftlig
• Bøye verb i presens (regulære verb og de viktigste irregulære verb)
• Bøye adjektiv og substantiv i entall og flertall, hankjønn og hunkjønn
• Lære artikler og de mest brukte preposisjonene

Lærerne:
Vi har rundt 10 lærere, med italiensk som morsmål og relevant universitetsutdannelse. Lærerne følges opp og koordineres av vår pedagogisk ansvarlige, og utgjør Norges største fagmiljø for undervisning av italiensk som fremmedspråk.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker språkkurs i italiensk - trinn 2

Nivå:
• Videregående trinn 2

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer ikke lærebok

Vis flere tilsvarende kurs: