Italiensk trinn 1 - nybegynnerKursarrangør: Scuola d`italiano
Sted: Grendehuset
          Oslo, Grünerløkka
Kursadresse: Korsgata 16, 0551 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Tirsdager, kl 17:00 - 18:45 eller
Onsdager, kl 17:00 - 18:45 eller
Onsdager, kl 19:00 - 20:45
Varighet: 16 uker
Pris: 3.100

Vi tilbyr språkkurs i Italiensk trinn 1 for nybegynnere. På våre språkkurs lærer du å snakke og forstå, lese og skrive italiensk. Målsettingen er å kunne forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Kunne presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Og kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Agenda:
• Lære å gi generell informasjon om deg selv og spørre andre om tilsvarende informasjon
• Kjenne navn på dager, måneder, årstider, tall og annet - et ordforråd på ca. 500 ord
• Forstå enkel italiensk dagligtale
• Ha en korrekt og tydelig uttale
• Øve språket muntlig og skriftlig
• Bøye verb i presens (regulære verb og de viktigste irregulære verb)
• Bøye adjektiv og substantiv i entall og flertall, hankjønn og hunkjønn
• Lære artikler og de mest brukte preposisjonene

Målgruppe for kurset

Personer i alle aldersgrupper som ønsker å lære italiensk og som ikke kan noe av språket fra før.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper. Hvis du har plukket opp noen ord eller kan si noen få enkle setninger, anbefaler vi likevel at du velger et nybegynnerkurs.

Kursmateriell

Vi bruker boken Allegro 1, italiensk versjon. Boken bestilles ved påmelding til kurset og du får den hos oss første kursdag. Kursavgiften inkluderer ikke lærebok.

Vis flere tilsvarende kurs: