Italiensk trinn 1 - nybegynnerKursarrangør: Scuola d`italiano
Sted: Grendehuset
          Oslo, Grünerløkka
Kursadresse: Korsgata 16, 0551 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Mandager, kl 17:00 - 18:45 eller 19:00 - 20:45
Onsdager, kl 17:00 - 18:45 eller 19:00 - 20:45
Varighet: 16 uker
Pris: 3.100

Vi tilbyr språkkurs i Italiensk trinn 1 for nybegynnere. På våre språkkurs lærer du å snakke og forstå, lese og skrive italiensk. Målsettingen er å kunne forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Kunne presentere seg selv og andre og kan stille og svare på personlige spørsmål om f.eks. bosted, venner og bekjente og eiendeler. Og kunne delta i en samtale på en enkel måte hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er innstilt på å hjelpe.

Agenda:
• Lære å gi generell informasjon om deg selv og spørre andre om tilsvarende informasjon
• Kjenne navn på dager, måneder, årstider, tall og annet - et ordforråd på ca. 500 ord
• Forstå enkel italiensk dagligtale
• Ha en korrekt og tydelig uttale
• Øve språket muntlig og skriftlig
• Bøye verb i presens (regulære verb og de viktigste irregulære verb)
• Bøye adjektiv og substantiv i entall og flertall, hankjønn og hunkjønn
• Lære artikler og de mest brukte preposisjonene

Målgruppe for kurset:
Personer i alle aldersgrupper som ønsker å lære italiensk og som ikke kan noe av språket fra før.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper. Hvis du har plukket opp noen ord eller kan si noen få enkle setninger, anbefaler vi likevel at du velger et nybegynnerkurs.

Kursmateriell:
Vi bruker boken Allegro 1, italiensk versjon. Boken bestilles ved påmelding til kurset og du får den hos oss første kursdag. Kursavgiften inkluderer ikke lærebok.

Vis flere tilsvarende kurs: