Investering i fast eiendom og aksjerKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

Svært mange har skattespørsmål knyttet til aksjer og eiendom. På vårt kurs får du en nyttig gjennomgang med fokus på praktiske eksempler, nyttige tips og oppdatert kunnskap om regelverket.

Innen temaet aksjer gjennomgår vi aktuelle nyheter og tips både når det gjelder skatteregler for private aksjonærer samt for de som har aksjer eid gjennom egne aksjeselskap.

Innenfor eiendom ser vi på aktuelle skattespørsmål knyttet til egen bolig, pendlerbolig, fritidsbolig, utleieboliger, tomter og næringslokaler.

Kursinnhold
• Investering i egen bolig/fritidsbolig – utleie og salg.
• Grense mot næringsvirksomhet – bolig, næringslokale og tomt.
• Dette må du være klar over når du leier ut til eget AS.
• Hva må du passe på ved arv/gaveoverføring av fast eiendom?
• Gjennomgang av fritaksmetoden og aksjonærmodellen.
• Aksjesparekonto og fondskonto – hva lønner seg?
• Optimalt uttak av lønn/utbytte.
• Lån mellom selskap og aksjonær – hvordan og hvilke feil gjøres.
• Aksjonærens bruk av eiendeler i selskapet.

Målgruppe for kurset

Kurset passer svært godt for alle som jobber med rådgivning eller investeringer i fast eiendom og aksjer.