Investering i aksjer - Grunnkurs KVELDKursarrangør: Bedre Beslutninger AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 17:00 - 21:00
Varighet: 1 kveld
Pris: 1.250

Ønsker du å lære mer om investering i aksjer og øke muligheter for gevinst?

Praktisk kurs i aksjeinvestering.

Kurset gir deg et godt grunnlag for å gå i gang med egne investeringer, og lykkes i aksjemarkedet. Fokus på verdivurdering av aksjer og mål å slå børsen over tid.

Praktiske eksempler hentes fra børsnoterte selskaper, og vi gjennomgår noen aktuelle selskaper og vurderer deres potensiale og risiko. Her lærer du en fremgangsmetode som du kan benytte senere, og du får elektronisk kopi av modellen vi selv bruker når vi investerer.

Vi ser det er flere som inviterer med venner/gi ollegaer og lager aksjeklubb, og tilbyr påmelding av 3 deltakere til pris for 2.

NB! Det er fri avmelding dersom vi må utsette på grunn av covid-19.

KURSAGENDA:

• Kjøp og salg av aksjer.
– Hvor og hvordan kan jeg investere?
– Hvilken risiko ønsker jeg å påta meg?
- Hva mer bør jeg tenke over?

• Etablering av prinsipper for verdibasert aksjeinvestering.
- Når skal jeg kjøpe?
- Når skal jeg selge?

• Markedsvurdering - valg av bransje.
- Ulike bransjer har forskjellig risiko.
- Kjennetegn ved noen bransjer.

• Selskapsvurdering - valg av selskap.
- Selskaper i samme bransje kan ha veldig forskjellig potensiale.
- Hvordan vurdere og forstå tallene i selskapsregnskapet?
- Gjennomgang av nøkkeltallsberegningene P/E, Pris/Bok.
- Andre viktige forhold du bør kjenne til.

• Gjennomgang av utvalgte selskaper fra Oslo Børs.
- Vurdering av deres potensiale og risiko.

______________________________________________________________________________

Kursleder
Rune Sagstad er utdannet økonom og har jobbet med aksjeinvesteringer de siste 12 årene. Rune får meget gode tilbakemeldinger på sine kurs.

Målgruppe for kurset

Kurset gir en helhetlig og praktisk forståelse av hvordan du investerer i aksjer, og passer for deg som er ny innen aksjehandel.

Mer erfarne aksjeinvestorer vil også ha god nytte av kurset, du får mye kunnskap om selve verdsettingen av aksjer, og du lærer hvordan du utvikler en lønnsom investeringsstrategi.

Vi har maks 10 kursdeltakere på dette kurset. Små kursgrupper gjør det er enkelt å stille spørsmål om det du lurer på.

Uttalelser

«Veldig fornøyd. Spesielt godt med praktiske gjennomganger, steg for steg.» Marianne.

»Godt materiale og solid gjennomføring. Bra at kursholder tar seg tid til å gå igjennom spørsmål! » Mats.