Introduksjonskurs lager, logistikkmedarbeider, virtuelt klasseromKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Virtuelt klasserom kl 17:00 - 21:00
Varighet: 40 timer / 2 måneder
Pris: 6.990
Neste kurs: 17.10.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr introduksjonskurs som lager- og logistikkmedarbeider som virtuelt klasserom. Dette kurset er for deg som ønsker å jobbe på lager- og logistikkfaget. Her lærer du det grunnleggende om å jobbe med logistikk.

Faginnhold:
• Emne 1: Introduksjon og organisering av sektor
• Emne 2 : Lovverk i det norske arbeidslivet
• Emne 3 : Lovverk / regler / føringer relatert til yrket / praksisen
• Emne 4 : Etikk / yrkesetikk
• Emne 5: Kommunikasjon / kundeservice med brukeren av tjenesten
• Emne 6: Fagspesifikt tema - ulike typer logistikk
• Emne 7: Fagspesifikt tema - verdikjeden og tekniske hjelpemidler i logistikkbransjen
• Emne 8: Fagspesifikt tema - godsterminalen og lagerdrift
• Emne 9: Fagspesifikt tema - maskiner og utstyr
• Emne 10: Fagspesifikt tema - merking av sendinger

Læringsmål:
Etter endt kurs skal kursdeltaker:
• Ha økt sin kompetanse på hvordan sektoren er organisert
• Ha innsikt i ulike typer logistikk og en oversikt over hvilke type logistikk som brukes når
• Ha fått innsikt og kompetanse på kommunikasjon og hvorfor kommunikasjon er viktig i et arbeidsfellesskap
• Ha fått innsikt i ulike typer digitale hjelpemidler en lager- og logistikkmedarbeider tar i bruk i arbeidet
• Ha innsikt i hvordan den helhetlige transportkjeden / verdikjeden for en pakke kan se ut fra startdestinasjon til fremkomststed.
• Ha økt kompetanse på ulike typer lagre og varemottak
• Ha fått innsikt i ulike typer maskiner og utstyr som brukes ved lager- og terminalarbeid
• Ha kjennskap til lover og regler som arbeidsmiljøloven, HMS-regelverk og regelverk innen sektoren
• Ha fått kunnskap på hvilke krav som stilles til merking av sendinger og hva et fraktbrev skal inneholde av informasjon

Gjennomføring:
Undervisningen gjennomføres i et virtuelt klasserom via egen PC med lærer til stede, slik at du kan følge undervisningen hjemmefra. Du får tilsendt tilgang til klasserommet i god tid før undervisningen starter.

Målgruppe for kurset:
Kurset er for personer som ønsker å starte i et yrke, og som trenger en innføring og innsikt i relevante temaer relatert til arbeidssituasjoner man møter.

Opptakskrav:
• Det er ingen krav til faglige forkunnskaper, men AOF anbefaler at du behersker norsk på nivå A2 (CEFR)

Eksamen / sertifisering:
Det er ingen eksamen på dette kurset